Platelet Rich Plasma

Wat kan het voor u betekenen?

PLATELET RICH PLASMA THERAPIE

Platelet rich plasma (PRP) is plasma met een rijke concentratie aan bloedplaatjes.

Lichaamseigen of autoloog PRP kan gebruikt worden voor de behandeling van peesletsels, onder meer een peesontsteking met acuut of chronisch karakter (bv. tenniselleboog, ontsteking van de achillespees en kniepees) en kleine tot middelgrote scheuren in die pezen.

De PRP-technologie werd ongeveer twintig jaar geleden ontwikkeld en voornamelijk toegepast in de hartchirurgie om de wondheling te bespoedigen. Pas sinds enkele jaren wordt de techniek ook toegepast bij peesletsels. Ondertussen hebben heel wat wetenschappelijke studies aangetoond dat groeifactoren een zeer belangrijke rol spelen in het herstel van peesletsels.

WAT ZIJN PEZEN?

Pezen zijn vaste, witglanzende structuren die de spieren verbinden met het bot. Ze zijn vaak onderhevig aan zware krachten, waardoor een pees beschadigd kan raken of kan scheuren.

De meest voorkomende peesletsels zijn peesontstekingen. Ze zijn te wijten aan overbelasting ten gevolge van repetitieve bewegingen, zware voortdurende belasting of vibraties.

Omdat pezen een minimale doorbloeding hebben en dus weinig groeifactoren vrijgeven, is de kans groot dat de opgelopen beschadiging traag of zelfs niet geneest, of dat de pees scheurt.

HOE VERLOOPT EEN PRP-BEHANDELING?

Een kleine hoeveelheid bloed wordt afgenomen en gecentrifugeerd. Tijdens het centrifugeren worden de verschillende bloedcomponenten gescheiden door het verschil in soortelijk gewicht. Zo kunnen de bloedplaatjes selectief uit het eigen bloed worden geïsoleerd.

De bloedplaatjes geven bepaalde stoffen vrij, beter bekend als groeifactoren. Die spelen een zeer belangrijke rol bij de heling van peesletsels en brengen ter hoogte van het letsel verschillende processen op gang die het herstel bespoedigen. Door de bloedplaatjes te concentreren, neemt ook de concentratie van de groeifactoren tot achtmaal toe, waardoor de kans dat peesletsels helen groter wordt.

Het menselijk lichaam heeft een sterk zelfherstellend vermogen. Door een hoge concentratie aan bloedplaatjes – en dus groeifactoren – in te spuiten helpen we het natuurlijke genezingsproces een groot stuk vooruit. Lopen we bijvoorbeeld een snijwond op, dan reageert ons lichaam daarop door bloedplaatjes naar de wonde te brengen. Die geven dan hun groeifactoren vrij en leiden zo de wondgenezing in.

BEN IK GEBAAT BIJ EEN PRP-BEHANDELING?

Een PRP-behandeling kan worden overwogen bij een peesletsel dat al klassiek werd behandeld met ontstekingsremmers, kinesitherapie enzovoort en waarbij het gewenste resultaat uitbleef.

VOORBEREIDING OP DE BEHANDELING

  • Het is belangrijk dat twee weken voor de behandeling geen bloedverdunners of ontstekingsremmers meer worden ingenomen (bv.Voltaren, Aspirine, Apranax, Mobic, Celebrex, enz.)
  • Bent u allergisch voor ACD-A anticoagulans? Breng uw behandelende arts dan op de hoogte.

AANDACHTSPUNTEN NA DE BEHANDELING

  • De inspuiting kan lokale pijn veroorzaken. Die is vaak ernstig en kan leiden tot een verminderde beweeglijkheid van het nabije gewricht. Dat is evenwel tijdelijk. Uw behandelende arts zal u adviseren het de eerste drie dagen rustig aan te doen.
  • Na de inspuiting wordt een drukverband aangelegd, dat pas na 24 uur mag worden verwijderd.
  • In de eerste week na de behandeling neemt u beter geen ontstekingsremmers in.
  • Bij een infiltratie ter hoogte van de knie of voet voorziet u het best krukken, aangezien u de eerste drie dagen uw knie of voet niet mag belasten.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

  • Bloeduitstorting als gevolg van het doorprikken van kleine bloedvaten
  • Tijdelijke of blijvende zenuwpijn. Het aanprikken van een zenuw kan gevoelloosheid veroorzaken.
  • Infectie

Contacteer ons

Heeft u een vraag, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Contacteren